Hyppää sisältöön
  • Uutiset
-

16 maaliskuun 2021 6:53

Aren paloturva- ja sammutuskartoituksessa minimoidaan riskit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ohjeistaa, että sisäpuolelta sinkittyjä putkia ei enää tulisi käyttää uusissa sprinklerijärjestelmissä. Kielto tuli voimaan vuoden 2021 alusta lähtien, ja sen taustalla on kesäkuussa 2020 sprinklerihuollon yhteydessä tapahtunut vetyonnettomuus.

Onnettomuudessa sprinkleriputkistoon oli muodostunut vetykaasua sisäpuolelta sinkityn putken korroosion yhteydessä sinkin, hapen ja veden muodostamassa reaktiossa. Vetykaasu-ilmaseos on erittäin helposti syttyvää. Räjähdysonnettomuus oli ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Uudet ohjeistukset teettävät töitä

Sammutuslaitteistojen suunnittelijoilta, asentajilta ja käytöstä vastaavilta uudet ohjeistukset vaativat äärimmäistä varovaisuutta niiden laitteistojen kanssa, joissa sinkkiä on käytetty.

– Vetykaasun pääsy sprinklerikeskustilan ilmaan pyritään hallitsemaan, asiakkuuspäällikkö Pasi Piippo kertoo.

Pasi Piipon mukaan nyt kielletyt sisäpuolelta sinkityt teräsputket ovat olleet vallalla oleva materiaali Suomessa käytössä olevissa sprinklerijärjestelmissä viimeisten 15–20 vuoden ajan.

– Voidaan puhua jopa kansallisesta ongelmasta, sillä käytännössä kaikissa sprinklerijärjestelmissä on käytetty sisäpuolelta sinkittyjä putkia, Piippo kertoo.

Tukesin uusi ohjeistus muuttunee vielä: nyt sinkkiä saa vielä käyttää vanhojen järjestelmien korjauksissa, mutta sisäpuolelta sinkittyjen putkien käyttö uusissa järjestelmissä on kielletty.
– Jo rakenteilla olevat laitteistot voi rakentaa valmiiksi suunnitelmien mukaan, mutta vedyn muodostuminen järjestelmän putkistossa pitää ottaa huomioon turvallisuuden varmistamiseksi, Pasi Piippo selventää.

Aren kartoituksessa havaitaan mahdolliset vaaranpaikat

Haastetta lisää sprinklerijärjestelmien yksilöllisyys. Tähän haasteeseen vastaa Aren uusi kartoituskonsepti. Kartoituksessa laaditaan raportti, ja vetyarvot mitataan venttiilikohtaisesti.

– Raportissa tarkastellaan sitä, onko kyseessä sinkkiputkisto, missä laitteisto sijaitsee, onko ilmanvaihto riittävä, ja mitkä syyt voivat johtaa syttymiseen, jos vetyä on, Pasi Piippo kertoo.

Kartoituksen perusteella Are suosittaa sprinklerilaitteiston käyttäjälle tarpeelliset toimenpiteet. Näitä ovat esimerkiksi ilmanpoiston tehostus tai kiinteiden vetymittarien asennus. Tarvittaessa voidaan tehdä myös Atex-kartoitus.

Työturvallisuus on etusijalla

Vaaratilanne voi syntyä esimerkiksi sprinkleriputkiston tyhjentämisen ja muutostöiden yhteydessä sprinklerikeskuksessa.

– Otamme työturvallisuuden ja kiinteistöturvallisuuden Arella vakavasti, ja tunnemme vastuumme reagoida, ettei vastaavia onnettomuuksia enää sattuisi. Sidosryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, Pasi Piippo tiivistää.

Lisätietoa:
Are Oy, asiakkuuspäällikkö Pasi Piippo, p. 040 300 6638, pasi.piippo@are.fi