Hyppää sisältöön
Kuva: Shutterstock
  • Uutiset
-

4 helmikuun 2019 6:27

Energiatehokas sairaala ei tingi olosuhteista

Sairaalakiinteistöissä on mahdollista säästää merkittävästi energiaa. Motivan vuonna 2017 julkaiseman selvityksen mukaan energiakatselmuksissa havaittua säästöpotentiaalia on keskimäärin 9 %, lämmön osalta jopa 12 %.

Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden uusinnan, säätöjen- ja ohjausten muuttamisen sekä automatiikan avulla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi sairaalan energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin. Uudiskohteita rakennettaessa kannattaa energiatehokkuus ja talotekniikan mahdollisuudet huomioida jo hankintavaiheessa. 

– Kun kiinteistön toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan selkeän tavoiteasetannan pohjalta, varmistetaan hyvät olosuhteet sekä henkilökunnalle että potilaille. Kumppani, jolla on laaja-alaista osaamista talotekniikan eri osa-alueista, pystyy tarkastelemaan järjestelmiä kokonaisuutena ja ohjaamaan toimintaa elinkaariajattelu edellä, toteaa Aren asiakkuus- ja myyntipäällikkö Jouni Majakallas.

Yhteistyö on toimivan talotekniikan edellytys 

Yhteistyöhön perustuvien urakkamallien lisääntyminen sairaalarakentamisessa ei ole yllätys. Perinteiset hintaa painottavat hankkeet, johtavat pirstoutuneeseen sopimusrakenteeseen, jossa eri toimijoiden intressit aiheuttavat ristiriitatilanteita ja kannustavat osa-optimointiin.

– Kun rakennetaan vaativia kokonaisuuksia, on tärkeää, että yhteistyö toimii kitkattomasti. Olemme mukana esimerkiksi Botnia High 5-, KYS Uusi Sydän- ja ITU 2022-sairaalahankkeissa, jotka toteutetaan allianssimallilla. Kun talotekniikkakumppanin ääni kuuluu jo hankkeen kehitysvaiheessa, saadaan suurimmat haasteet ratkottua yhdessä ennen toteutusta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, toteaa Aren hankepäällikkö Timo Nurisalo.

Energiatehokas ja sisäolosuhteet huomioiva kiinteistö edellyttää paitsi tiivistä yhteistyötä hankkeen eri toimijoiden kesken myös nykyisten hankintamenettelyjen haastamista sekä uudis- että korjausrakentamisen osalta.

Puolueettoman energianlaskennan avulla voidaan simuloida rakennuksen ja siihen tarjolla olevien talotekniikkajärjestelmien toimintaa koko elinkaari huomioiden. Kun energiatehokkuusvertailu suoritetaan hankesuunnitteluvaiheessa, voidaan järjestelmävalinnan avulla ohjata suunnittelua parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.

– Ympäristön ja käyttäjät huomioivaa, energiatehokasta rakentamista ei saavuteta kilpailuttamalla pelkästään hinnan perusteella, vaan keskiöön tulisi nostaa hankkeelle asetettavat tavoitteet. Yhteistoiminnalliset urakkamallit tukevat tavoitteiden saavuttamista, mutta toivoisin että katse suuntautuisi tulevaisuudessa myös hankintaprosessiin, miettii Nurisalo ja jatkaa, 

– Hankinnat usein pilkotaan ja ostetaan erillisiä järjestelmiä. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden varmistaminen onnistuu kuitenkin parhaiten, kun talotekniikkaa ostetaan kokonaisuutena. Yksi ratkaisuista on Are Sensus -talotekniikkajärjestelmä, joka integroi ainutlaatuisella tavalla yhteen lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen, Nurisalo kertoo.

Älykästä talotekniikkaa

Kuva: Sensus hyödyntää rakennuksen käytössä syntyvää lämpökuormaa.

Are Sensus on cleantech-kriteerit täyttävä talotekniikkajärjestelmä, joka takaa kiinteistön energiatehokkuuden, muunneltavuuden ja optimaaliset olosuhteet. Sensuksen älykkyys perustuu ilmaisenergioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kierrättämiseen, jolloin rakennus kuluttaa ostoenergiaa 25 % tavanomaista tekniikkaa vähemmän.

Sensuksessa lämpö ja jäähdytys ohjataan matalaenergiakeskuksen kautta tiloihin, kattoon sijoitettujen paneelien kautta, jolloin ei synny vedon tunnetta ja lämpötila pysyy tasaisena. Älykäs järjestelmä mahdollistaa yksilölliset, jopa vuodepaikkakohtaiset olosuhteet. 

– Sensus on käytössä yli 40 kiinteistössä ympäri Suomen ja tulokset ovat vakuuttavia. Sairaala- ja terveydenhuollon kiinteistöihin järjestelmä sopii hyvin myös tiukkojen hygieniavaatimusten takia. Kattoon asennettu paneeliratkaisu ehkäisee epäpuhtauksien kertymistä, toteaa Nurisalo.

Elinkaari edellä ylläpitoon

Järjestelmävalinta ja laadukkaasti toteutettu hanke ovat pohja, joka varmistaa kiinteistön energiatehokkuuden ja olosuhteet. Yhtä merkittävässä roolissa on kokonaisuuden ylläpito ja oikea-aikaiset investoinnit.
 
– Koko talotekniikan kattava osaamisemme varmistaa paitsi toimivan arjen myös elinkaaren huomioivan huolto- ja korjaussuunnittelun. Sairaalakiinteistöille räätälöity palvelukokonaisuutemme kattaa perinteisten huoltojen ohella mm. sairaalan sähköjärjestelmien verkkoanalysoinnit ja lämpökuvaukset, lääkintätilojen määräaikaismittaukset, magneetin kylmähuollot sekä varavoimakone- ja UPS-huollot ja kokonaistoimitukset suunnitteluineen. Kaasusammutusjärjestelmien asennus- ja huolto on niin ikään osa palvelutarjontaamme, kertoo Majakallas.

Aren asiantuntijat tukevat päivittäistä ylläpitotoimintaa hyödyntämällä etävalvonnan kautta kerättyä tietoa sekä toteuttamalla erilaisia energia- ja olosuhdepalveluita. Laajin ratkaisuista on energiatehokkuushanke, joka sisältää energiansäästöpotentiaalin kartoituksen, investointi- ja tuottolaskelmat, hankkeen toteutuksen ja järjestelmien ylläpidon. Palvelu veloitetaan kuukausimaksuna, joka on jopa pienempi kuin hankkeen tuloksena syntyvä energian säästö.

– Talotekniikkaa kannattaa ostaa kokonaispalveluna. Haluamme tehdä asiakkaillemme kiinteistölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen mahdollisimman helpoksi ja riskittömäksi, summaa Majakallas.

Lisätietoja:

Are Oy
Jouni Majakallas, asiakkuus- ja myyntipäällikkö
040 1860715, jouni.majakallas@are.fi