Hyppää sisältöön
  • Uutiset
-

2 toukokuun 2019 5:50

Helsingin Messukeskuksessa hyödynnetään uusinta turvatekniikka

Helsingin Messukeskuksen 140 000 kerrosneliötä kätkevät sisäänsä suuren määrän tekniikkaa, jonka on toimittava häiriöttömästi – sekä näyttelyaikana että sen ulkopuolella. Aren turvayksikkö on vastannut jo yli kymmenen vuoden ajan Suomen suurimman messu- ja kongressikeskuksen turvalaitteiden huollosta ja ylläpidosta. Aren toimittamat ja ylläpitämät turvallisuusratkaisut auttavat ennaltaehkäisemään vahinkoja ja rikollista toimintaa.

Suomen suurimman messu- ja kongressikeskuksen kaikkien turvalaitteiden huolto ja ylläpito on ollut Aren turvayksikön vastuulla jo kymmenen vuoden ajan.

– Messukeskuksella on turvallisuudessa ja toiminnassa paljon erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi tilojen käyttäjämäärät vaihtelevat hetkellisesti hyvin paljon aina muutamista sadoista viiteenkymmeneentuhanteen, kertoo Messukeskuksen tekninen päällikkö Jani Pulkkinen ja jatkaa:

– Messujen luonteen vuoksi meillä tarvitaan myös erittäin nopeaa reagointikykyä erilaisiin tilanteisiin. Viat tulee saada korjattua lähes saman tien, ei päivien kuluessa. Lisäksi turvallisuusratkaisujen pitää tukea nopeaa päätöksentekoa.

200 kameraa huolehtii turvallisuudesta

Are on toimittanut Helsingin Messukeskukselle vuosi sitten uuden kattavan kameravalvontajärjestelmän ja vastaa myös sen ylläpidosta ja huollosta. Järjestelmä on toteutettu tämän hetken uusimmalla tekniikalla. Se muun muassa mahdollistaa uusimpien kamera- ja ohjelmistosovellusten käyttämisen kameravalvonnassa.

Kameravalvonnalla Helsingin Messukeskuksessa suojataan ihmisiä ja omaisuutta. Sitä käytetään tarvittaessa todentamaan myös vahinkoja. Kamerat ovat huipputarkkoja. Yli kymmenen metrin korkeudesta voi vaivatta tunnistaa kasvoja ja havainnoida muutenkin lattiatason tapahtumia.

– Uusi järjestelmämme on avoin, joka mahdollistaa melkein minkä tahansa valmistajan kameran liittämisen siihen. Tämän ansiosta voimme valita markkinoiden parhaat kamerat ja emmekä ole sidottuja yhteen toimittajaan, Pulkkinen toteaa.

Pulkkisen mukaan uudessa järjestelmässä hyvää on myös sen nopeus.

– Järjestelmää on tosi selkeä käyttää ja esimerkiksi tallenteiden löytäminen käy käden käänteessä, Pulkkinen toteaa.

200 kameran avulla on vuosien varrella paitsi selvitetty näpistyksiä ja häiriötilanteita myös vältytty aiheettomista palohälytyksistä koituvilta tappiolta.

Paloturvallisuus on viritetty huippuunsa

Messukeskuksen tyhjentäminen palohälytyksen takia kesken vilkkaimman kaupanteon koituisi kalliiksi ja kolhisi mainetta. Riskejä ei kuitenkaan voi ottaa. Jos tosi on kyseessä, täytyy kymmenet tuhannet ihmiset saada vauhdilla ulos.

Messukeskuksessa on 10 paloilmoitinkeskusta kattava yhtenäinen paloilmoitinjärjestelmä. Suurimpiin halleihin on asennettu näytteenottojärjestelmät, jotka havainnoivat savukaasujen pitoisuuksia ja tekevät hälytyksen raja-arvojen poiketessa normaaleista.

– Jos palohälytys tulee, meillä on kolme minuuttia aikaa selvittää, mistä on kyse. Paikallistamme palon kameravalvonnan avulla ja vartija käy välittömästi todentamassa tilanteen. Jos kyseessä on esimerkiksi pieni sähköpalo komerossa, saamme sammutustyöt hoidettua huomaamattomasti, Pulkkinen kertoo.

Jos kolme minuuttia kuluu, eikä hälytystä kuitata aiheettomaksi, aktivoituu äänievakuointijärjestelmä ja väki ohjataan vauhdilla ulos. Messukeskuksen seinillä olevat näytöt on kytketty osaksi evakuointijärjestelmää. Paloalueen sijainnista riippuen opasteita saa muutettua ja neuvottua ihmisille oikeat poistumisväylät. Ovien lukitus on myös liitetty osaksi järjestelmää. Poistumisteiden magneettilukitus vapautuu hätätilanteissa, jolloin evakuointi nopeutuu.

– Vuosi sitten uudistimme lisäksi kaasusammutusjärjestelmän yhdessä Aren kanssa. Kyseessä on niin sanottu clean agents -järjestelmä, joka korvaa perinteisen halonikaasujärjestelmän. Se vastaa sammutusteholtaan haloneita, mutta uuden tekniikan mukaisella kaasulla ei kuitenkaan ole otsonikerrosta heikentävää ominaisuutta, Pulkkinen toteaa.

Are vastaa Helsingin Messukeskuksessa lisäksi sprinklerijärjestelmän huolto- ja korjaustöistä.


Ennakoiva huolto takaa pitkän elinkaaren

Aren huoltotiimi varmistaa, että turvatekniikka toimii kaikissa tilanteissa. Isossa kiinteistössä vikoja tulee väistämättä, joten kohteessa käydään lähes viikoittain.

– Kriittisissä vikatilanteissa lähdemme paikalle vauhdilla. Meillä on kuuden hengen ydintiimi, joka tuntee kohteen vaativan tekniikan ja osaa kulkea tiloissa, kertoo Aren Turvayksikön päällikkö Jan van de Meer.

Ennakoiva yhteistyö on oleellisen tärkeää työn laadun varmistamiseksi. Kaksi kertaa vuodessa Messukeskuksen koko turvalaitteiston toiminta testataan. Testauksen lomassa kehitetään toimintaa ja visioidaan tulevaa.

– Yhteistyö Aren kanssa on sujunut hienosti. Erityisesti arvostamme sitä, että meille on nimetty oma ydintiimi, joihin voimme olla yhteydessä heti tilanteen ollessa päällä. Olemme saaneet apua aina nopeasti, yleensä saman päivän aikana, mikä on meille erittäin tärkeää, Pulkkinen summaa.