Hyppää sisältöön
Kun Are tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, asiakas pystyy pienentämään kiinteistönsä hiilijalanjälkeä.
  • Uutiset
-

4 maaliskuun 2021 7:57

Hiilikädenjäljellä – Are mittaa palveluidensa ilmastohyötyjä

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. Kun Are tuottaa hiilikädenjälkeä asiakkaalleen, asiakas pystyy pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Are mittaa hiilikädenjälkeä ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Mittaukseen kerätään mukaan tietoja kolmen edellisen vuoden ajalta.

Hiilikädenjälki lasketaan mittaamalla energiankulutus, lämpö, sähkö, kaukojäähdytys ja vesi asiakaskiinteistöissä toteutuneissa kulutuksista.

– Tietoja on kerätty jo tuhansista kiinteistöistä, ja tietomassa kasvaa koko ajan, kehityspäällikkö Harri Launo kertoo. Laskennassa verrataan energiankulutusta kiinteistöjen tilavuuteen tai pinta-alaan.

Hiilijalanjäljen voidaan ajatella muodostuvan kiinteistöjen päästöistä, jätteistä, liikenteen päästöistä, huoltoajoista ja ihmisistä. Hiilikädenjälki puolestaan näkyy kiinteistön päästöjen vähentymisenä, esimerkiksi energiakulutuksen laskuna.

– Voimme auttaa asiakasta hiilijalanjäljen hallinnassa, mikä taas tuottaa Arelle hiilikädenjälkeä, Launo sanoo. Haluamme näyttää todeksi sen, että säästämme energiaa, kun hoidamme asiakkaan kiinteistöä, hän tiivistää.

Mittauksessa mukana asiakkaita eri segmenteistä

Hiilikädenjälkimittauksessa on mukana Aren asiakkaita useista eri kiinteistösegmenteistä: mukana on esimerkiksi liikekiinteistöjä, asuinkiinteistöjä, kauppa- ja kauppakeskuskiinteistöjä ja hotelleja. Kiinteistöistä mitataan samoja asioita, mutta jakauma on varsin erilainen: esimerkiksi vedenkulutus on asuinkiinteistöissä suurta, mutta sähkönkulutus taas pientä verrattuna kauppakeskuksiin.

Taloteknisin ratkaisuin asiakas voi pienentää hiilijalanjälkeään

Aren omat ratkaisut auttavat asiakasta pienentämään hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi Are Sensus -järjestelmä on ympäristöystävällinen ja energiatehokas. Asiakkaan energiankulutusta voidaan pienentää uusimalla talotekniikkaa sekä optimoimalla nykyisen talotekniikan käyttöä. Are auttaa asiakkaitaan energianhallinnassa toteuttamalla energiamanageerausta. Palvelu on tuonut asiakkaalle huomattavia, 20–30 prosentin energiasäästöjä.

Yhteisenä tavoitteena saavuttaa hiilinegatiivisuus

Aren tavoitteena on olla hiilinegatiivinen yritys. Yhtenä tärkeänä osana tavoitetta on hiilikädenjäljen osoittaminen. Samalla pienennetään hiilijalanjälkeä: esimerkiksi Aren pääkonttorilla käytetään vihreää sähköä. 

Hiilikädenjälkeä kasvattaessa pyritään myös kustannustehokkuuteen – tällöin kaikki voittavat. Rakennukset ovat valtakunnallisesti suurimpia energiankuluttajia. Esimerkiksi rakennusten lämmityksen osuus Suomen energiankulutuksesta on noin 26 % vuodessa.

– Talotekniikan laatu ja toimivuus ovat avainasemassa siinä, kuinka paljon energiaa kulutetaan, Harri Launo sanoo.

Arella on myös panostettu henkilöstön koulutukseen.

– Pyrimme siihen, että arelaiset olisivat energiatehokkuustietoisia käytännön tasolla: millaisista asioista voi löytää energiatehokkuuden parantamista, muistuttaa Launo.