Hyppää sisältöön
Joustavuus ja luottamus työntekijöihin ovat Hyvinkään yksikön kilpailuvaltteja.
  • Uutiset
-

25 helmikuun 2019 12:31

Hyvinkään yksikössä puhalletaan yhteen hiileen

Aren Hyvinkään ja Hämeenlinnan alueen ylläpito- ja huoltoyksikössä työskentelee tunnollista ja urheilullista porukkaa. Työt hoituvat vaativissakin olosuhteissa ja hyvän yhteishengen ansiosta ongelmatilanteet selviävät sutjakasti.

Aren Hyvinkään-Hämeenlinnan  ylläpidon ja huollon yksikössä työskentelee noin 140 talotekniikan ja kiinteistöhoidon ammattilaista. Yksikkö toimii Hyvinkään ja Hämeenlinnan lisäksi myös Porvoossa, Keravalla, Riihimäellä ja Nummelassa.

– Meillä on täällä mukava ilmapiiri, joka näkyy muun muassa henkilöstön vähäisenä vaihtuvuutena. Yksikkömme vastaa useista teollisuuskohteista, kuten Koneen, Konecranesin ja Nesteen kiinteistöistä sekä Fortum Waste Solutions Oy:n kunnossapidosta Riihimäellä. Teemme myös paljon töitä sairaaloille. Huolehdimme esimerkiksi Meilahden sairaalan lääkintätilamittauksista sekä Hyvinkään sairaalan LVIS-töistä. Kanta-Hämeen keskussairaalassa teemme LVIS-töitä, selvittää Hyvinkään ja Hämeenlinnan ylläpito- ja huoltopalveluiden yksikönpäällikkö Jukka Salo.

Nesteen Kilpilahden toimipisteellä työskentelee noin 20 arelaista, jotka huolehtivat LVIS-töistä ja turvajärjestelmistä. Toimipisteen asiakaspalvelupäällikkönä toimivan Petri Ronkaisen päivät koostuvat pitkälti palavereista. Petri ohjailee myös tilaajan muiden palvelutoimittajien töitä ja pitää huolen siitä, että hommat hoituvat kuten pitää.

– Työturvallisuus on täällä Kilpilahden Nesteellä todella suuressa roolissa. Yhdellekään arelaiselle Kilpilahden yksikössä ei sattunut täällä ainuttakaan poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vaatimus turvallisesta työskentelystä tulee Aren lisäksi myös asiakkaan puolelta, Petri kertoo.

Nesteellä arelaiset sopivat asiakkaan edustajan kanssa aina tarkkaan, milloin missäkin tilassa saa työskennellä. Prosessialueella ja kemikaaleja sisältävissä tiloissa työskennellessä on oltava todella tarkkana ja toimittava yhteisten pelisääntöjen mukaan.

– Pidämme turvallisuuskeskustelun joka perjantai. Oma porukka osaa säännöt hyvin, mutta välillä kun paikalla on alihankkijoita tai muista toimipisteistä tulevia arelaisia, käymme heidän kanssaan turvallisuusvaatimukset vielä erikseen todella huolellisesti läpi.

Monipuolista työtä

Porvoon Kilpilahden Nesteellä sähköasentajana työskentelevän Marko Lindroosin vastuulla ovat sähköpuolen kunnossapitoon liittyvät hommat, uudisasennukset, valaistushuoltotyöt sekä muutostyöt esimerkiksi toimistohuoneissa.

– Teemme töitä aina kahden hengen tiimeissä turvallisuussyistä. Nyt pimeään aikaan huolehdimme muun muassa teollisuusalueen katuvalaistuksesta. Lisäksi opastan uusia asentajia tähän työhön, Marko kertoo.

Markon kollega Nesteellä, palvelupäällikkö Kaj Mattila puolestaan vastaa 12 asentajan työn johtamisesta.

– Teen urakkalaskentaa ja hankin asentajille työlupia. Yleensä tulen töihin aamuseitsemältä, sillä työlupien myöntämisaika on seitsemän ja kahdeksan välillä. Tämän jälkeen opastan asentajat töihinsä. Loppupäivän saatan suunnitella seuraavaa urakkaa tai projektia ja hoidan turvavarusteiden hankintaa. Jos työn tilaaja ilmoittaa jostain epäkohdasta, käyn myös tarkistamassa, mistä on kyse, Kaj kertoo.

Turvallisuus on tärkeää

Jukka Salo toimii koko Hyvinkään ylläpito- ja huoltopalveluiden yksikönpäälikkönä. Jukan vastuulla ovat yhteydenpito alueen asiakkaiden kanssa, henkilöstöjohtaminen, toimihenkilöiden johtaminen, tarjousten teko sekä taloudellinen seuranta.

– Työssäni ei ole kahta samanlaista päivää. Vietän paljon aikaa asiakkaiden kanssa. Muiden tehtävieni lisäksi toimin vielä työsuojelupäällikkönä ja sähkötöiden johtajana. Meillä on hyvät ja aktiiviset työsuojeluvaltuutetut, jotka tekevät turvallisuushuomioita ja viestivät aktiivisesti kentältä, Jukka kertoo.

– Meillä on koko yksikössä hyvin toimiva ja tiukka työturvallisuuskulttuuri. Nesteen lisäksi esimerkiksi Konecranesilla ja Fortumilla ollaan niin tarkkoja turvallisuudesta, että asiakassuhde voisi päättyä, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudatettaisi, Petri lisää.

Koneella ja Konecranesilla Hyvinkään pisteellä järjestelmäasiantuntijana työskentelevä Eero Lehtinen vahvistaa, että turvallisuusasiat ovat tärkeitä hänenkin työssään.

– Työturvallisuus on todella suuressa roolissa. Olen tehnyt täällä töitä yli 30 vuotta, ja itsellänikin on vielä paljon opittavaa työturvallisuuden suhteen, hän pohtii.

Eeron työpäivät koostuvat yleensä hälytyksistä, eli keikalle kutsutaan tarvittaessa. Välillä päivät ovat rauhallisempia, välillä taas hommat venyvät.

– Teen ATK-asennuksia, lähinnä kupari- ja kuituyhteyksiä, asennan eri laitteita ja selvittelen vikoja. Turvaverkkojen ylläpito, toimisto- ja kiinteistöverkot sekä niiden ylläpito kuuluvat myös työnkuvaani. Lisäksi kytken päälle ja irrotan vielä paloilmoitinlaitteita sekä Koneella että Konecranesilla. Huolehdin myös laitteiden ylläpidosta ja kuukausittaisista testauksista, Eero listaa.

Porvoon Kilpilahden Nesteellä on hyvin tarkat määräykset työturvallisuuden suhteen.

– Otamme turvallisuuden hyvin vakavasti, eikä meille arelaisille ole sattunut täällä poissaoloon johtaneita työtapaturmia, asiakaspalvelupäällikkö Petri Ronkainen kertoo.

Hyvä yhteishenki

– Täällä on tosi hyvä henki ja työkaverit pitävät maan pinnalla, Eero kehuu.

Muutkin Hyvinkään yksikössä työskentelevät kehuvat työilmapiiriä. Kavereita kannustetaan sekä työ- että vapaa-ajan saavutusten suhteen, ja toisten urheilumenestyksille juodaan kahvit.

– Täällä Porvoon Nesteen toimipisteellä olemme tehneet erilaisia juttuja myös vapaa-ajalla. Olemme muun muassa käyneet ajamassa panssariajoneuvoilla ja soutamassa kirkkoveneellä, Petri kertoo.

Jukka kertoo, että osa kerran Arelta lähteneistä työntekijöistä on palannut myöhemmin takaisin yksikön hyvän yhteishengen takia.

– Luotamme siihen, että jokainen hoitaa hyvin hommansa, Jukka toteaa.

– Meillä on työnjohtoon tosi hyvät välit. Kun puheyhteys esimiesten kanssa toimii, ongelmat ratkeavat helposti, Marko täydentää.