Hyppää sisältöön
  • Blogi
-

17 heinäkuun 2019 6:00

Merkityksellinen työyhteisö rakennetaan tukemalla ja ohjaamalla

Teknisen suorituksen lisäksi on tärkeää ymmärtää, miksi ja kenelle työtä tehdään. Esimiehellä on tärkeä rooli ymmärryksen rakentamisessa ja työmotivaation löytämisessä, kirjoittaa Aren Timo Kiiskinen

Olen toiminut kiinteistöpalvelualalla yli 15 vuotta, Arella vuodesta 2005. Etenin hiljattain huollon- ja ylläpidon yksikönpäällikön tehtäviin, jossa johdettavanani on yli 200 ammattilaista, jotka tekevät töitä noin 500 kiinteistössä. Ala on muuttunut työurani aikana paljon, ja digitalisaation myötä muutostahti kiihtyy entisestään. Rakennuksista tulee entistä teknisempiä, mutta samalla asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja kiinteistön käyttäjät toivovat elämyksellisiä käyttäjäkokemuksia. Myös työntekijät toivovat palkan lisäksi työltä monipuolista sisältöä sekä yksilön huomioonottamista.

Jo perehdytyksessä luodaan edellytykset työssä onnistumiselle. On tärkeää, että teknisen suorituksen lisäksi työntekijä ymmärtää, miksi ja kenelle työtä tehdään. Meillä Arella käytännön työ on taloteknistä kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa, mutta työn merkityksellisyys rakentuu siitä, että varmistamme kiinteistön käyttäjille mukavat puitteet esimerkiksi työskennellä toimistossa, lomailla hotellissa tai shoppailla kauppakeskuksessa. Vaikka kiinteistöt kehittyvät ja digitalisoituvat, käyttäjät ovat kuitenkin ihmisiä. Meille on kunnia-asia, että kiinteistö toimii ja kestää. Kukapa meistä selviäisi nykyaikana ilman lämmitystä, toimivaa ilmanvaihtoa, vettä ja sähköä?

Avoin keskustelukulttuuri on monella tapaa avain onnistumiseen. Esimiehellä on tärkeä rooli kiinteistönhoitajien arjessa. Työ on hyvin itsenäistä, mutta vaikka emme aina voi olla fyysisesti tilanteessa mukana, niin on tärkeää olla tarvittaessa saatavilla sekä muistaa soittaa ja kysyä kuulumiset. Näin osoitetaan välittämistä ja aitoa kiinnostusta, jonka kautta myös se työn luottamus rakentuu – sama pätee myös asiakassuhteisiin. Tavoitteenani on, että kynnys pyytää apua ja tukea on mahdollisimman matala. Näin epäselviä tilanteita ei pääse syntymään, ja ongelmatilanteet selviävät nopeasti. Kun yhteydenpito on jatkuvaa päivittäistä tukemista ja ohjaamista, muodostuu siitä normaali toimintapa. Aitous välittyy kyllä. Aika tukeen ja apuun pitää löytää, koska se auttaa pitkällä tähtäimellä alaisia selviytymään tilanteista jatkossa itsenäisesti. Tunnin kuukausikokous saattaa säästää toisesta kohdasta monta tuntia.

Kannustan alaisia hoitamaan asiat kerralla oikein, mutta välillä virheitä sattuu ja se on täysin inhimillistä. Mielestäni työntekijöiden pitää antaa kokeilla uutta, vaikka aina ei olisi sataprosenttista varmuutta onnistumisesta. Jos työntekijän toimintaa ohjaa epäonnistumisen pelko ja epävarmuus, ei uskalleta lopulta tehdä mitään, jotta ei satu virheitä. Tulevaisuuden tärkein työelämätaito on uuden oppiminen, joten on tärkeää rohkaista työtekijöitä kehittämään omaa työtään, kokeilemaan uutta ja jakamaan tietoa myös muille!

Timo Kiiskinen

Kirjoittaja toimii Aren pääkaupunkiseudun ylläpito- ja huoltopalveluissa yksikönpäällikkönä. Hän motivoituu tyytyväisestä henkilöstöstä ja asiakkaista..