Hyppää sisältöön
  • Tiedotteet
-

13 syyskuun 2019 7:47

Miehet yliedustettuina työtapaturmissa – näin maan suurin talotekniikkayritys nostaa turvallisuuden seuraavalle tasolle

Viime vuonna Suomessa sattui noin 127 000 työtapaturmaa. Tänään vietettävä Tapaturmapäivä nostaa esiin miesten tapaturma-alttiuden. Suurin tapaturmariski on rakennusalalla, mutta Arella turvallisuutta on saatu kehitettyä aktiivisen turvallisuustyön myötä.

Toissa vuonna Suomessa työtapaturmissa kuolleista kaikki olivat miehiä. Tapaturmasuhteella mitattu miesten riski joutua työtapaturman uhriksi on lähes kaksinkertainen naisiin verrattuna. Keskeisin syy siihen on, että miehet ovat yliedustettuina aloilla, joissa tapaturman riski on keskimääräistä suurempi. Tänään vietettävän Tapaturmapäivän teemana on ”Miehille sattuu liikaa”.

Tehtyjä työtunteja kohti eniten tapaturmia sattuu rakennusalalla: vuonna 2018 rakennusalalla tapaturmataajuus oli 60 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti, kun kaikkien toimialojen keskimääräinen tapaturmataajuus oli puolet pienempi. Suomen suurimmassa talotekniikkayrityksessä Aressa turvallisuuteen onkin kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina.

– Tapaturmataajuutemme oli viime vuonna 18, mikä on alle kolmanneksen alan keskimääräisestä tasosta. Panostamme erityisesti ennakoivaan työturvallisuuteen, jossa henkilökunnat tekemät turvallisuushavainnot ovat nousseet avainasemaan. Niitä on tehty tänä vuonna jo 9000 kappaletta, kun toissa vuonna niitä kertyi 400, kertoo Aren turvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen.

Suomessa raportoidaan aktiivisesti

Kansainvälisissä työtapaturmavertailuissa Suomi jää usein kärkisijojen ulkopuolelle. Näin on etenkin silloin, kun vertailu perustuu taajuuslukuihin. Erojen taustalla on kuitenkin usein vaihtelut raportoinnissa: Suomessa ilmoitetaan muita maita herkemmin myös lievistä tapaturmista.

– On tärkeää, että myös pieniin tapaturmiin ja olemattomalta vaikuttaviin riskeihin reagoidaan. Meillä tapaturmasta ilmoitetaan aina välittömästi esimiehelle, minkä jälkeen tehdään tapaturmailmoitus. Tapahtuneesta tehdään tutkinta ja siitä laaditaan erillinen tapaturmakortti, sanoo yksikönpäällikkö Pekka Häggman Aren Kokkolan toimipisteestä.

Kokkolan yksikössä työturvallisuus on saatu korkealle tasolle työkulttuurin kehittämisen ja henkilökunnan osallistamisen myötä. Viime vuonna tapaturmia ei 63 hengen yksikössä ollut ainuttakaan.

– Meillä yksittäinen työntekijä tekee keskimäärin kahdeksan turvallisuushavaintoa vuoden aikana. Panostamme siihen, että turvallisuudesta keskustellaan ja pidetään huolta päivittäin. Jokaisella työntekijällä on vastuu toimia annettujen ohjeiden mukaan ja työskennellä turvallisesti, Häggman jatkaa.

Painopiste ennaltaehkäisyssä

Työturvallisuudessa panostetaan yhä enemmän riskien ennalta kartoittamiseen.

– Olennaista on huolehtia siitä, että jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset suojavarusteet ja että muitakin suojaimia ja varusteita on aina saatavilla. Olemme kuitenkin halunneet kiinnittää entistä enemmän työntekijöidemme huomiota siihen, että aina ennen töihin ryhtymistä tulee havainnoida turvallisuusriskit ja reagoida niihin. Työturvallisuuden keskiössä on aina yksittäinen henkilö, jonka toiminta vaikuttaa kokonaisturvallisuuteen, Häggman valottaa.

Joustavan kommunikaation lisäämiseksi monissa yrityksissä on kehitetty turvallisuuskävelyjä sekä lisätty verkkokoulutusten ja turvallisuusinfojen määrää. Uusien ideoiden ohella niiden tarkoituksena on teroittaa jokapäiväisten seikkojen merkitystä.

– Usein tapaturma on seurausta vähäpätöiseltä vaikuttavan seikan laiminlyönnistä. Helpommin unohtuvia seikkoja ovat viiltosuojahanskat, kypärän leukahihna, suojalasit ja tikkaiden tuet.

Tapaturmapäivässä ovat mukana muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Punainen Risti sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.


Lisätietoja:
Mikko Tiainen, työturvallisuuspäällikkö, puh. 040 300 5784
mikko.tiainen@are.fi

Pekka Häggman, yksikönpäällikkö, puh. 0400 952 551
pekka.haggman@are.fi