Hyppää sisältöön
  • Tiedotteet
-

18 kesäkuun 2019 5:03

Palvelu-urakkamalli yhdistää laadun ja nopeuden

Fresenius Medical Care sai kilpailutuksen myötä järjestettäväkseen kahden dialyysiklinikan toiminnan pääkaupunkiseudulla. Aren palvelu-urakkamallin ansiosta toimitilojen suunnittelu- ja rakennustyöt saatiin tehtyä ennätysajassa.

Kroonista munuaissairautta sairastaville ihmisille palveluja tarjoava Fresenius Medical Care voitti loppuvuodesta kilpailutuksen dialyysipalvelujen järjestämisestä. Ensimmäiselle toimipisteelle löytyivät nopeasti sopivat toimitilat Pitäjänmäestä, mutta aikataulu projektille oli tiukka: dialyysiklinikan oli määrä aloittaa toimintansa jo maaliskuussa.

– Freseniuksella ei ennestään ollut dialyysiklinikoita Suomessa, joten jouduimme porukassa miettimään, kuinka saisimme toteutettua työt nopealla aikataululla. Yleensä tämäntyyppiset hankkeet vievät helposti vuoden tai puolitoista, mutta nyt aikaa oli reilu kolme kuukautta. Päätimme soveltaa palvelu-urakkamalliamme, joka on kehitetty eritoten juuri tällaisia nopeatempoisia projekteja varten, taustoittaa Aren modernisointihankkeista pääkaupunkiseudulla vastaava Sami Häkkinen.

Suunnittelu ja toteutus saman katon alta

Palvelu-urakkamallissa tilaaja saa yhdellä sopimuksella kaikki modernisointiprojektiin liittyvät palvelut. Are vastasi sekä hankkeen suunnittelusta että sen toteutuksesta, joten modernisointitöiden aloittaminen oli mahdollista jo ennen kuin suunnitelmat olivat kokonaan valmiit.

– Esimerkiksi hankintoja valmistellessa voidaan tehdä samalla jo purkutöitä. Kun useita vaiheita voidaan toteuttaa samanaikaisesti, projekti nopeutuu hyvinkin paljon, Häkkinen kertoo.

Fresenius Medical Caren kansainvälisen konseptin keskiössä ovat asiakaskokemus ja laadukas palvelu, mikä asettaa arkkitehtuurille ja tilasuunnittelulle korkeat kriteerit. Kun Are vastasi sekä rakennustöistä että talotekniikasta, haluttuun lopputulokseen päästiin vaivattomasti. Kohteen sisätiloissa tehtiin muutoksia väliseiniin ja kaikki pinnat uusittiin: seinät maalattiin, lattiat tasoitettiin ja lisäksi rakennettiin uusi alakatto. Valaistukseksi valittiin uudet energiatehokkaat LED-valaisimet ja tiloihin asennettiin jäähdytyspaneelit. Samaan aikaan Fresenius rakensi tiloihin omat dialyysilaitteistonsa.

– Jos työmaalla nousi esiin kysymyksiä taloteknisistä ratkaisuista, pystyi Are ratkaisemaan nämä nopeasti. Kaikki osaaminen oli saman katon alla eikä vastuuta tarvinnut jakaa eri yritysten välillä. Tilaajan ja urakoitsijan saumaton kommunikaatio sekä nopea reagointi olivat avaintekijät onnistumiselle, kertoo Freseniuksella dialyysiklinikkaprojekteista vastaava Pia Koponen

Hedelmällistä yhteistyötä


Kuva: Sami Häkkinen ja Pia Koponen Freseniuksen Pitäjänmäen toimipisteessä


Palvelu-urakkamalli vaatii aktiivista ja joustavaa otetta kaikilta osapuolilta. Yksityiskohtia käydään toteutusvaiheenkin aikana läpi, ja on tärkeää, että kaikilla on yhteinen visio lopputuloksesta.

– Molemmat osapuolet tiesivät tarkalleen, mitä tehdään ja milloin. Sekä meidän että Aren puolella oli selkeä lista vastuuhenkilöistä, joten yhteydenotot urakkaan liittyvissä kysymyksissä pystyttiin tekemään välittömästi ilman viivytyksiä, valottaa Koponen.

Hyvin sujuneen yhteistyön myötä Fresenius halusi Aren vastaavan myös toisen dialyysiklinikan modernisoinnista Malmilla.

– Oli luonnollinen valinta ottaa Are mukaan seuraavaankin projektiin, sillä yhteistyömme sujui erittäin hyvin. Palvelu-urakkamalli sopii tällaisen nopean muutosprojektin läpiviemiseen parhaiten, koska pystyimme töiden edetessä seuraamaan kustannuksia ja vaikuttamaan hankittaviin materiaaleihin. Myös toinen dialyysiklinikka valmistui sovitussa aikataulussa, joten olemme kokonaisuuteen hyvin tyytyväisiä, Koponen kiteyttää.

Lisätietoja: 
Are Oy, Sami Häkkinen
sami.hakkinen@are.fi, 040 300 5565

Fresenius Medical Care, Pia Koponen
Pia.Koponen@fmc-ag.com, 040 900 9560