Hyppää sisältöön
  • Tiedotteet
-

25 huhtikuun 2019 8:38

Työturvallisuutta lisätään uusin keinoin

Verkko- ja vertaisoppiminen ovat nousseet työturvallisuuden lisääjinä suojavarusteiden ja ohjeiden rinnalle. Talotekniikkapalveluita tarjoava Are panostaa vaivattomaan kommunikointiin.

Viime vuosina työturvallisuuden parantamisessa on alettu korostaa yhä enemmän viestinnän tehokkuuden merkitystä, sillä usein kaikkein kriittisin tieto on niin sanottua hiljaista tietoa. Are on valjastanut tehokkaan vertaisoppimisen työkaluksi OmaKoutsi-verkoston, jossa omia työntekijöitä koulutetaan opastamaan muita yrityksen työntekijöitä muun muassa työturvallisuusasioissa.

– Usein juuri ne pienet, jokapäiväiset asiat ovat niitä vaarallisimpia. Kun asioita aletaan pitää itsestäänselvyytenä, seurauksena on usein työturvallisuuden vaarantuminen. Juuri tässä kohtaa OmaKoutsi-verkostolla on tärkeä rooli, sillä se antaa joustavat mahdollisuudet puhua työturvallisuudesta, kertoo Arella OmaKoutsina ja työsuojeluvaltuutettuna toimiva LVIS-asentaja Jenna Harklin-Niemi.

Vertaisoppimisella turvallisuuden ytimeen

Kun työturvallisuusasioiden kouluttamisessa on mukana myös yrityksen oma työntekijä, päästään käsiksi kaikkein olennaisimpiin seikkoihin.

– Vertaisoppimisessa on se etu, että kouluttaja tietää valmiiksi, millaisessa ympäristössä koulutettavat työskentelevät. Siten on mahdollista pureutua työturvallisuuden ytimeen. Lisäksi meidän OmaKoutsi-systeemimme perustuu kaksisuuntaiselle kommunikoinnille, jossa työntekijöitä kannustetaan keskustelemaan ja nostamaan omia huomioita kaikkien tietoon. Systeemillä saadut tulokset ovat olleet erinomaisia, Harklin-Niemi valottaa.

Esteetön tiedonkulku luo turvaa

Vertaiskoulutuksen ohella Arella panostetaan verkko-oppimiseen. Järjestelmässä on helposti saatavilla työturvallisuuskoulutuksia, ideoita ja materiaaleja. Työturvallisuushavaintoja varten Arella on oma järjestelmänsä, jossa on tähdätty helppokäyttöisyyteen ja vaivattomuuteen.

– Kuka tahansa asentajamme voi tehdä järjestelmäämme ilmoituksen vaarasta, jonka on havainnut. Mukaan voi liittää myös kuvan. Nämä ilmoitukset näkyvät kaikille arelaisille. Toisella työmaalla havaittu pikkujuttu voi olla toisella työmaalla iso vaaratekijä. Juuri tällainen kommunikoinnin mahdollisuus parantaa työturvallisuutta huimasti, toteaa Harklin-Niemi.

– Tietenkin on tärkeää jakaa tietoa myös positiivisista huomioista. Isossa yrityksessä hyvien ja toimivien käytäntöjen levittäminen on avainasemassa.

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään sunnuntaina 28. huhtikuuta. Suomessa työturvallisuustapahtumia järjestetään laajalti jo perjantaina. Tänä vuonna teemana on perehdyttämisen hyvät käytännöt.