Hyppää sisältöön
Aressa on jo useamman vuoden ajan ollut käytössä OmaKoutsi – vertaisoppimisen verkosto, jossa asentajat kouluttavat työkavereitaan valittuihin aihepiireihin liittyen.
  • Uutiset
-

18 maaliskuun 2019 7:48

Uudet urakkamallit lisäävät osaamisvaatimuksia

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry mediatiedote 18.3.2019

Nykyisin korjausrakentamissa – ja varsinkin suurissa uudishankkeissa – suositut urakkamallit perustuvat vahvaan yhteistyöhön. Ne myös asettavat uudenlaisia vaatimuksia talotekniikka-alan yritysten henkilöstölle.

Uudet urakkamallit muuttavat perinteistä hanketyötä. Hankkeen perustana on urakan eri osapuolten yhteistyö, ja esimerkiksi Big Room -työskentely vaatii tiedon jakamisen lisäksi vahvaa yhteistyökykyä.

– Allianssiryhmää kasatessa yrityksen osaamisen ja referenssien lisäksi halutaan varmistaa henkilöiden osaaminen, sillä hankkeeseen tarvitaan toimiva tiimi. Näin varmistetaan vaativan hankkeen onnistuminen. Uudet urakkamallit vaativat niin projekti- ja työnjohdolta kuin LVI-asentajilta hyviä viestintätaitoja, jotta työskentely työmaan eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n hallituksen puheenjohtaja, Are Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pesu toteaa.

Toimintamallin muutostarve

Heikki Pesun mukaan henkilökohtaisten osaamisvaatimusten lisäksi urakkamallit pistävät yritysten perinteiset työtavat koetukselle. Yritysten on mietittävä ja muokattava omia toimintatapojaan.

– Jatkuva uuden oppiminen on tämän päivän työelämässä lähes pakollista ja sama pätee myös talotekniikka-alaan. Projektit koostuvat paljolti erilaisista toimijoista, ja tiedon jakaminen toimijoiden ja projektin eri osa-alueiden välillä voidaan kokea hankalaksi. Avoimuus, sujuva tiedonvälitys ja vuorovaikutus ovat kuitenkin ainoa tapa päästä aitoon yhteistyöhön ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

OmaKoutsi – vertaisoppimisen verkosto

Myös hiljainen tieto pitää saada näkyväksi. Are Oy:ssä onkin jo useamman vuoden ajan ollut käytössä OmaKoutsi – vertaisoppimisen verkosto, jossa asentajat kouluttavat työkavereitaan valittuihin aihepiireihin liittyen. Tulokset ovat olleet erinomaisia.

-OmaKoutsi on hyvä esimerkki tiedon, erityisesti hiljaisen tiedon, jakamisesta eteenpäin. Sama toimii isommassakin mittakaavassa. Tiedonpanttauksella hanke ei onnistu, Pesu toteaa ja jatkaa:

-Are tukee oppimista myös digitaalisin keinoin. Otimme keväällä 2018 käyttöön uuden verkkokurssiympäristön, jossa henkilöstö voi suorittaa kursseja ajasta ja paikasta riippumattomasti tietokoneella ja mobiilisti kännykällä. Eri oppimisvälineet ovat helpottaneet oppimista ja uuden tiedon omaksumista arjessa niin työmailla kuin toimistossa.

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu, p. 040 568 3490, heikki.pesu@are.fi