Hyppää sisältöön
Valmetin Rautpohjan STC-hallissa valaistusta ja ilmanvaihtoa uusittiin energiatehokkaammaksi. Aren Tuomas Hokkanen (vas.) ja Saku Eskelinen käyvät läpi kokonaisuutta.
  • Uutiset
-

1 huhtikuun 2019 6:00

Valmet – Energiansäästöä ESCO-hankkeella

ESCO-hankkeen avulla voi turvallisesti ja joustavasti uusia vanhentunutta talotekniikkaa. Kun Valmetin tehdasalueella Jyväskylässä modernisoitiin STC-hallin ilmanvaihto ja valaistus, paranivat työskentelyolosuhteet ja energiankulutus saatiin kuriin.

Valmet Rautpohja on johtava kartonki- ja paperikoneiden valmistaja, jonka tehdasalueella Jyväskylässä työskentelee noin 1 400 valmetlaista ja 350 yhteistyökumppanien työntekijää. Tehdas aloitti toimintansa 80 vuotta sitten. Rakennusten talotekniset järjestelmät ovat peräisin useilta vuosikymmeniltä. Are ja Valmet aloittivat järjestelmien ylläpitoon ja huoltoon liittyvän yhteistyön vuonna 2015. Merkittävä tavoite on alusta asti ollut ylläpidon kehittäminen energiatehokkaammaksi.

– Arelta tuli idea myös ESCO-hankkeesta. Totesimme yhdessä, että STC-halli on siihen sopiva kohde. Halli on kompakti ja mittaroitu, joten energiankulutuksen ja säästön vertailu aiempaan oli mahdollista. Tällaisen projektin avulla voimme modernisoida hallin tekniikkaa ilman investointeja, taustoittaa Valmetin energiapalvelupäällikkö Juha Kangasmäki.


Tuettua energiansäästöä

ESCO-hanke tarkoittaa menettelyä, jossa investointi voidaan rahoittaa kokonaan tai sovituin osin sen tuottamilla säästöillä. Hankkeeseen on mahdollista saada valtion tukea edellyttäen, että säästöt pystytään todentamaan. Lisäksi ESCO-hankkeeseen kuuluu takuu siitä, että asiakas ei maksa isompaa kokonaissummaa siinäkään tapauksessa, että energiansäästöt muodostuvat odotettua pienemmiksi.

– Tällaisen järjestelyn takia kynnys investoida on matala. Kun ESCO-sopimuskausi päättyy, uudenkarheat laitteet siirtyvät asiakkaan omaisuudeksi ja asiakas saa säästöt kokonaisuudessaan itselleen, kertoo Aren yksikönpäällikkö Tuomas Hokkanen.

Valmetin Rautpohjan STC-hallissa valaistusta ja ilmanvaihtoa uusittiin energiatehokkaammaksi. Niiden lisäksi tehtiin muutoksia, joilla tuotannossa syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää rakennuksen lämmityksessä.

– Uusimme ilmanvaihdon talteenoton ja hyödynsimme paineilmakompressorin tuottaman hukkalämmön rakennuksen lämmityksessä sekä modernisoimme kaikki yleisilmanvaihdon puhaltimet. Lisäksi hallissa on nyt liiketunnistimella ohjattu led-valaistus. Hallissa tehdään töitä monessa vuorossa eri pisteissä, joten ei ole tarkoituksenmukaista pitää valaistusta päällä koko hallissa silloin, jos sitä tarvitaan vain yhdessä nurkassa, Hokkanen selittää.


Paremmat työskentelyolosuhteet

Arelle energiansäästö ei kuitenkaan tarkoita työskentelyolosuhteista tinkimistä. Talotekniikan modernisoinnilla niitä onnistutaan yleensä jopa parantamaan.

– Esimerkiksi STC-hallin ilmastointi ei ollut enää tarpeenmukainen, joten muutosten myötä sitä saatiin parannettua. Merkkisavukokeiden avulla Are teki muutoksia ilmanjakoon niin, että nyt ilmaa tuodaan sinne, missä sitä tarvitaan. Tähtäsimme ESCO:lla parannuksiin sekä energiansäästössä että olosuhteissa, ja niitä myös saimme, Kangasmäki kertoo.

Muutostyöt onnistuttiin tekemään STC-hallin toimintaa häiritsemättä, mikä oli Valmetille iso plussa.

– Aren toiminta oli joustavaa, ja esimerkiksi valaistus uusittiin yö- ja viikonloppuaikaan. Tuotannolle tai toimistolle ei aiheutunut minkäänlaista häiriötä. Alussa oli luonnollisesti pientä totuttelua, mutta Aren miehet ovat kiitettävästi käyneet jälkisäätämässä ja tekemässä niitä muutoksia, joita käyttäjät ovat halunneet, Kangasmäki jatkaa.


Reaaliaikaista seurantaa

Uusitun talotekniikan toimintaa mitataan tarkasti. Arelaiset tarkastelevat puhaltimen käyntiarvoja.

Energiankulutuksen kehittymistä voidaan seurata reaaliajassa, joten asiakas on koko ajan kärryillä siitä, miten ennakkoon asetetut tavoitteet täyttyvät.

– Käytännössä kaikki ne energiavirrat, joihin olemme luvanneet säästöä, on mittaroitu. Kaukolämpömittari oli kohteessa jo ennestään, mutta valaistukselle ja puhaltimille asennettiin erilliset sähkömittarit. Rakennusautomaatiojärjestelmämme lukee ne reaaliajassa ja lähettää asiakkaalle kerran kuukaudessa yhteenvedon toteutuneista säästöistä, Hokkanen kertoo.

STC-hallin muutos- ja asennustyöt saatiin valmiiksi vappuna 2018. Toistaiseksi hanke on onnistunut yli odotusten.

– Karkeasti arvioiden kohteen kaukolämmön kulutus on puolittunut. Puhallinsähkön kulutus on pienentynyt peräti 75–80 prosenttia ja valaistuksen sähkönkulutuksesta on säästetty noin 65 prosenttia muutosten ansiosta, Hokkanen arvioi.


Helppo ja turvallinen tapa investoida


Prosentuaalisesti säästöt ovat suuria, joten STC-hallin hanke lataa optimistisia odotuksia myös tulevaisuudelle.

– Meille ESCO-konsepti on sopiva tapa tehdä uudistuksia jatkossakin. Emme luultavasti olisi itse toteuttaneet tätä hanketta, koska investointikohteita on muitakin. Tällainen avaimet käteen -toimitus on tilaajan kannalta helppo, Kangasmäki toteaa.

ESCO-investointi on asiakkaan kannalta myös turvallinen.

– Koska mukana on säästötakuu, kantaa Are hankkeen riskit. Voimme luottaa, että hommat tulee hoidettua, vaikka jokaista yksityiskohtaa ei valvotakaan. Mielestäni tämä onnistui niin hyvin kuin pitikin. Oikeastaan kaikki tapahtui vähän kuin huomaamatta, kun meidän ei itse tarvinnut kauheasti osallistua, vaan Aren kaverit hoitivat asian. Isossa kuvassa ESCO-konsepti sopii meille myös siksi, että se tukee Valmetin ympäristötavoitteita ja pienentää hiilijalanjälkeä, Kangasmäki päättää.