Hyppää sisältöön
Kati Koikkalainen aloitti ARE:n vastuullisuuspäällikkönä loppuvuodesta 2023.
  • Blogi
-

5 heinäkuun 2024 10:30

Vastuullisuuspäällikön blogi: Puolen vuoden välitilinpäätös 

Nämä ensimmäiset reilut kuusi kuukautta vastuullisuuspäällikkönä talotekniikka-alalla ovat olleet silmiä avaava kokemus. Rakennus- ja kiinteistöala on yksi yhteiskuntamme kivijaloista, mutta samalla rakennettu ympäristö on merkittävä tekijä Suomen kasvihuonekaasupäästöissä. Rakennukset kuluttavat yli neljänneksen kaikesta Suomessa käytetystä energiasta ja aiheuttavat noin 30 prosenttia maan kasvihuonekaasupäästöistä. Nämä seikat tekevät työstäni merkityksellisen.

On selvää, että myös taloteknisillä ratkaisuilla on negatiiviset vaikutuksensa ilmastonmuutokseen, mutta myös erinomaiset mahdollisuudet olla entistäkin merkittävämpi osa tämän globaalin haasteen ratkaisua. Muun muassa energiatehokkuuden parantaminen, olemassa olevien rakennusten elinkaaren pidentäminen ja vastuullisemmat hankinnat kirittävät alaa kohti tavoitteita.

Työni vastuullisuuspäällikkönä on antanut minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa ARE:n ja alamme toimintatapoihin. Olen päässyt osallistumaan projekteihin, jotka eivät ainoastaan täytä nykyisiä ympäristöstandardeja, vaan pyrkivät asettamaan uusia mittapuita koko toimialalle.

Kevään aikana toteutimme ARE:lla kaksoisolennaisuusanalyysin sekä laskimme toimintamme epäsuorat päästöt. Tavoitteena on varmistaa, että olemme keväällä 2026 valmiita uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaiseen raportointiin ja asettamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Projektit ovat auttaneet meitä tunnistamaan kestävyysteemoihin liittyvät olennaisimmat vaikutuksemme, mahdollisuutemme ja riskimme sekä hahmottamaan liiketoimintamme merkittävimmät päästölähteet koko arvoketjussa. Tunnistimme sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita toiminnassamme ja näin loimme erinomaisen pohjan kehittää ARE:n vastuullisuusohjelmaa ja päästövähennyssuunnitelmaa seuraavalle tasolle.

Vastuullisuuden edistäminen ei ole pelkästään tekninen haaste; se on myös kulttuurinen muutos. Vaikka tavoitteiden ja mittareiden seuranta ja raportointi ovatkin tärkeitä työn systemaattisessa edistämisessä, ovat koulutus, motivointi, asioiden ymmärrettäväksi tekeminen ja osallistaminen olennaisessa roolissa organisaatioiden kulttuurimuutoksessa. Myös ARE:lla panostetaan henkilöstön kouluttamiseen ja herätellään keskustelua siitä, miten jokainen työntekijä voi omalla panoksellaan edistää kestävää kehitystä. On ollut palkitsevaa nähdä, kuinka arelaiset ovat omaksuneet nämä arvot ja toimivat niiden mukaisesti.

Puolen vuoden aikana olen oppinut paljon itselleni aiemmin lähes tuntemattomasta kiinteistö- ja rakennusalasta, mutta voin todeta, että vastuullisuustyö noudattaa hyvin samaa kaavaa kaikilla aloilla ja samat termit pyörivät jokaisen huulilla: CSRD, ESRS, CSDDD, taksonomia, GHG, SBT jne. Vastuullisuustyö ulottuu entistä enemmän oman yrityksen sisäisestä toiminnasta tiiviiseen yhteistyöhön koko arvoketjun, eri sidosryhmien sekä koko toimialan kanssa. Näen, että talotekniikka-alalla on paljon mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä ja olen vakuuttunut, että isoja harppausaskelia tullaan lähivuosina ottamaan useita. On palkitsevaa olla mukana tällä matkalla.

Kati Koikkalainen