Energiakatselmus on mahdollisuus säästöön

Suurten yritysten energiakatselmukset tulivat pakolliseksi vuonna 2015. Neljän vuoden uusimissyklin myötä ne ovat yritysten ohjelmassa jälleen tänä vuonna. Jos konsernin tai yrityksen yhteenlaskettu henkilömäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa, se katsotaan suureksi yritykseksi. Pakolliset katselmukset saattoivat tuoreeltaan tuntua vain uudelta rattaalta byrokratiakoneistossa, mutta nyt asiakkaatkin ovat huomanneet niiden mukanaan tuomat konkreettiset hyödyt.

 

Yrityksen energiakatselmus koostuu käytännössä kahdesta osasta: varsinaisesta yrityksen energiakatselmuksesta, jossa kartoitetaan koko yrityksen tai konsernin energiankäyttöä, sekä kiinteistöihin tehtävistä energiakatselmuksista eli kohdekatselmuksista. Molemmista laaditaan raportti, jossa eritellään yrityksen energiankulutusta sekä esitellään toimenpiteitä sen vähentämiseksi.

 

Siinä missä yrityksen energiakatselmusraportti perustuu kirjallisiin tietoihin, kohdekatselmuksessa tietoja saadaan myös yrityksen kiinteistöissä tehtävien kohdekierrosten avulla. Niissä tarkastellaan kiinteistön energiatehokkuutta ja etsitään mahdollisia säästötoimenpiteitä. Niistä kannattavaksi havaitut kirjataan ylös raporttiin.

 

Pakollinen energiakatselmus on yritykselle jälleen yksi uusi lisäkulu, jota pakoon ei pääse – paitsi jos sillä on käytössään sertifioitu energianhallintajärjestelmä ISO 50 001 tai sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä ISO 14 001 ja sertifioitu ETJ+. Katselmus kannattaa kuitenkin nähdä ennen kaikkea investointina, sillä useimmiten katselmuskustannukset saadaan kuitattua melko nopeasti havaittujen säästötoimenpiteiden ansiosta. Tavallisimmin energiankulutusta saadaan nipistettyä valaistuksesta, ilmanvaihdosta ja jäähdytysjärjestelmistä. Katselmuksen ansiosta säästetään sähkön ja lämmön osalta keskimäärin 15–30 prosenttia ja veden osalta 0–10 prosenttia.

 

Katselmuksen pohjalta ehdotettavat toimenpiteet eivät aina ole pelkästään olemassa olevien järjestelmien käytön optimointia. Joskus energiankulutuksen kutistaminen on järkevintä tehdä panostamalla esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tuottaviin ratkaisuihin kuten aurinkosähköjärjestelmän asennukseen.

 

Älä anna katselmusta kenen tahansa käsiin

 

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä saa toimia vain pätevöity henkilö, joka vastaa siitä, että kohdekatselmuksen tekijän osaaminen on asianmukaista ja lain vaatimukset täyttävää. Me Arella toteutamme kohdekatselmukset lähtökohtaisesti kahden asiantuntijan voimin. Heillä on aina Motivan energiakatselmoijan pätevyys. Näin ei kuitenkaan kaikkialla ole, sillä kohdekatselmuksen laatijoille ei ole asetettu virallisia vaatimuksia. Tämän vuoksi työn jäljessä voi olla merkittäviäkin laatueroja.

 

Mistä asiakas sitten tietää, että kohdekatselmoija osaa hommansa eikä energiakatselmuksesta itsessään tule vain ylimääräinen kuluerä hukkasähkön rinnalle? Hinnan lisäksi kannattaa vertailla tarjousten sisältöjä tarkasti ja tutustua malliraportteihin. Siten asiakkaan on helpompaa muodostaa kuva siitä, missä katselmusmarkkinoilla mennään ja mitä kaikkea kohdekatselmukseen on hyvä vähintään kuulua. Palveluntarjoajasta riippuen kohdekatselmuksen sisältö vaihtelee – siinä missä toinen kohdekatselmus sisältää vain välttämättömimmän, toinen on sisällöltään monipuolinen, asiakkaalle aidosti hyödyllinen katsaus.

 

Energiakatselmusta kannattaakin lähestyä ajatuksella, että se on yritykselle voittoa tuottava työkalu – mitä parempi työkalu, sitä parempi tulos.

Kirjoittaja:
Jesse Hirvonen

Kirjoittaja on Aren johtava asiantuntija.

Avainsanat:
energiakatselmus
energiatehokkuus
kiinteistön ylläpito
Jaa tämä: