Kestävä kehitys

Rakennamme ja ylläpidämme kestävää yhteiskuntaa
Toteutamme kestävän kehityksen periaatteita
kaikessa toiminnassamme

Kestävä kehitys on olennainen osa kaikkea Aren toimintaa. Meille keskeistä on jatkuva turvallisuuskulttuurin parantaminen, jotta jokainen arelainen pääsee terveenä kotiin. Tämän lisäksi Aren palveluilla ja ratkaisuilla asiakkaamme voivat saavuttaa ympäristötavoitteensa kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Aren kestävän kehityksen ohjelmassa korostuvat ihmiset, ympäristö ja eettiset toimintatavat. Ohjelma laadittiin yhdessä työryhmän kanssa, johon kuului edustajia konsernin eri ammattiryhmistä ja liiketoiminta-alueilta Suomesta ja Ruotsista. Lisäksi työhön osallistui myös muita yrityksemme sidosryhmiä, kuten asiakkaitamme, omistajamme ja yhteistyökumppaneitamme.

”Tärkeä osa ohjelman laadintaa oli sitoutumisemme YK:n Global Compact -aloitteeseen. Siihen pohjautuva olennaisuusanalyysi täsmensi vastuullisuusohjelmamme painopistealueita”, lakiasiainjohtaja ja Aren kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Heikki Tanner

Rakennamme ja ylläpidämme kestävää yhteiskuntaa

Aren arvonluontimalli kuvaa, millaista arvoa luomme strategiamme ja vastuullisuustyömme kautta asiakkaillemme, yhteiskunnalle, ihmisille ja ympäristölle. Vaikuttavuuden tunnistaminen auttaa meitä strategiamme toteuttamisessa ja luo edellytyksiä vastuulliselle yhteistyölle ja kestäville ratkaisuille.

Tarjoamiimme prosesseihin kuuluu laaja valikoima projekteja ja palveluita, joihin panoksensa antavat 3300 arelaista Suomessa ja Ruotsissa. Arelaisten lisäksi luomme arvoa tietotaitomme, Are-brändimme ja toimittajiemme muodostaman kokonaisuuden avulla. Yhdessä rakennamme ja ylläpidämme kestävää yhteiskuntaa.

 

 

Kestävä kehitys osana Aren arkea

Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu ovat mukana Aren strategiassa ja näkyvät päivittäisessä tekemisessämme. Jokainen arelainen voi tunnistaa nämä vastuualueet myös omassa arjessaan.

Sosiaalinen vastuu – yhdessä ja turvallisesti osaavien arelaisten kanssa

Sitoutuneet ja osaavat arelaiset mahdollistavat yrityksemme menestyksen. Tarjoamme ammattilaisillemme kestävään työntekoon ja jatkuvaan oppimiseen sopivan, turvallisen työympäristön. Yhdessä teemme Aresta toimialan houkuttelevimman työnantajan. Toimimme avoimessa ja monimuotoisessa työyhteisössä.

  Sosiaalinen vastuu

2021 Tavoite 2025
  LTIF eli tapaturmataajuus (kpl/miljoona työtuntia)  7,9 5
  Turvallisuushavainnot (kpl/hlö) *  5,3 8
  Henkilöstön sitoutumisindeksi  69 75
     

* Turvallisuushavaintojen tilastointi aloitetaan Ruotsissa vuonna 2022

Ympäristövastuu – avainasemassa Aren energiatehokkaat ratkaisut ja palvelut

Edistämme jatkuvasti älykkäiden ja vähähiilisten kiinteistöjen kehitystä. Tarjoamme energiatehokkaita ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa kaikilla kiinteistön elinkaaren tasoilla. Pyrimme minimoimaan omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset.

   Ympäristövastuu

2021 Tavoite 2025
  Asiakkaillemme luodut energiasäästöt (MWh/vuosi) 18 200  150 000
  Ajoneuvojen päästöt kilometriä kohden (g/km) 201 -30 %
     

Taloudellinen vastuu – luotettavasti, kannattavasti ja kestävästi

Tavoittelemme kestävää ja kannattavaa taloudellista kasvua. Teemme asiat mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, laadusta tinkimättä. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaisille väärinkäytöksille. Kaikki työntekijämme ja yhteistyökumppanimme noudattavat eettisiä ohjeitamme. Olemme luotettava kumppani ja meihin voi luottaa.

 

  Taloudellinen vastuu

2021 Tavoite 2025
  Nettosuositteluindeksi 28 40
  Aren eettisiin ohjeisiin sitoutuneet toimittajat** > 90 % materiaaliostovolyymista
> 90 % alihankkijoista
  Henkilöstön sitoutumisindeksi  69 75
  Compliance-koulutuksen suorittaneet työntekijät*** 73 % 100 %

** Raportointi edellyttää sähköisen allekirjoitustyökalun käyttöönottoa. Raportointi aloitetaan myöhemmin.
*** Ruotsi tulee mukaan raportointiin, kun verkkokurssityökalu on otettu siellä käyttöön.

Jaa tämä:

Kestävän kehityksen raportti

Tutustu Aren kestävän kehityksen raporttiin, jossa kerromme vastuullisuustavoitteistamme ja millaisia toimenpiteitä teemme edistääksemme kestävää kehitystä.