Huolehdimme ympäristöstä

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset
Määritämme vuosittain ympäristötavoitteet,
jotka ovat konkreettisia tekoja ympäristön tilan parantamiseksi

Toteutamme kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme

Ympäristöasioiden hallintaa ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään yrityksessämme PDCA-mallia hyödyntäen. Kokonaisvaltaisessa tarkastelussa huomioidaan palveluidemme ja tuotteidemme ympäristöystävällisyys sekä eri prosessien ympäristövaikutukset.

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Määritämme vuosittain ympäristötavoitteet, jotka ovat konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi. Vuoden 2018 tavoitteemme olivat asiakaskiinteistöjen energiakulutuksen minimointi, polttoainekulutuksen pienentäminen sekä jätekustannusten minimointi. Tutustu tuloksiin vuosikatsauksemme kautta. 

 

Talotekniikan merkitys ympäristöasioissa

Rakennusten ja rakentamisen energiankulutus aiheuttaa yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten käytön aikainen energiankulutus muodostaa merkittävimmän osan alan ympäristövaikutuksista. Energiaa kuluu erityisesti lämmittämiseen, mutta myös jäähdytykseen, ilmastointiin, valaistukseen ja muihin laitteisiin. 

 

Älykäs talotekniikka säästää ympäristöä 

Panostamme ympäristöystävällisten talotekniikkaratkaisujen kehittämiseen. Sensus-talotekniikkajärjestelmä on osoitus siitä, kuinka pitkäjänteisellä kehitystyöllä pystytään merkittävästi vaikuttamaan rakennusten energiatehokkuuteen tinkimättä sisäolosuhteista.

Sensuksen avulla pystytään pienentämään kiinteistön hiilijalanjälkeä ja tukemaan rakennuksille asetettuja ympäristötavoitteita. Järjestelmä säästää ostoenergiaa noin 25% perinteiseen tekniikkaan verrattuna. 

Tuemme asiakkaidemme ympäristötavoitteita tarjoammalla ratkaisuja myös uusiutuvan energian käyttöönottoon.

 

Modernisoimme kiinteistöjä vihreämmiksi

Talotekniikan modernisoinnilla sekä säätöjen ja ohjausten muutoksilla, voidaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistön hiilijalanjälkeen. Asiantuntijayksikkömme tukee asiakkaiden kiinteistöjen kehitystä, tuottamalla asiantuntijaraportteja ja hankkeita. Kaikissa energianhallintaan liittyvissä investointiehdotuksissa huomioimme myös kiinteistön elinkaaritaloudellisuuden. Olemme valtakunnallinen ESCO-toimija ja olleet mukana toteuttamassa useita hankkeita, joissa muutosten myötä on saavutettu merkittävää energian säästöä. 

 

Älykäs ylläpito on ympäristöteko

Aren Älykäs ylläpito on toimintamalli, jonka tavoitteena on optimoida kiinteistön elinkaaren aikainen energiankulutus sisäolosuhteista tinkimättä. Systemaattinen toimintamalli perustuu ennakoivaan ja oppivaan toimintaan, jossa kiinteistöä ylläpidetään ja huolletaan asettamalla toiminnalle mitattavat tavoitteet. Kulutusta verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohdan kulutukseen tai tavoitekulutukseen.

Asiakaan kanssa asetetut tavoitteet huomioivat ympäristönäkökulmat erityisesti energianhallinnan näkökulmasta – etävalvontaa hyödyntäen ja asiantuntijapalvelujen tuella pystytään kiinteistön energian- ja vedenkulutusta, taloteknisten järjestelmien toimintaa ja sisäolosuhteita seuraamaan reaaliaikaisesti ja huoltotarpeisiin reagoimaan ennakoivasti. Kustannustehokas ylläpito säästää ympäristöä, kun toimintaa ohjataan tavoitteellisesti. Energian kulutuksen ohella vähenevät huoltoajojen päästöt, kun päivystys- ja vikakorjauskäyntien määrät tippuvat. 

Jaa tämä: