Turvallisuus

Ennakointi on tehokkain tapa välttää tapaturmat
Aren henkilöstöä palkitaan turvallisuushavaintojen tekemisestä
Turvallisuushavaintojen määrä kymmenkertaistui ja tapaturmataajuus laski

Pyrimme varmistamaan, että jokainen työntekijämme voi palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Pyrimme varmistamaan, että jokainen työntekijämme ja asiakkaamme voivat palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Aren henkilöstöjohtamisen kärkeen Arella on nostettu työturvallisuus ja työkykyjohtaminen. Arella koko henkilöstöä palkitaan turvallisuushavaintojen tekemisestä, mikä sai koko Aren mukaan ennakoivaan työturvallisuustyöhön. Ennakoivan turvallisuustyön ansiosta turvallisuushavaintojen määrä on yli kymmenkertaistunut, mikä näkyy positiivisesti työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähenemisenä. 

Ennakointi on tehokkain tapa välttää tapaturmat

Turvallisuushavaintojen avulla työntekijät pystyvät rakentamaan yhteisestä työympäristöstään turvallisemman. Rakennustyömailla liikutaan päivittäin muuttuvassa työympäristössä – ne kohdat jotka olivat aiemmin turvallisia, saattavat olla tänään vaaranpaikkoja. Kun henkilöstö oppii havaitsemaan vaaranpaikkoja, he oppivat myös välttämään niitä ja varautumaan niihin paremmin, mikä näkyy tapaturmataajuuden laskussa. Arella on käytössä sähköinen palvelu, johon henkilökunta kirjaa työturvallisuushavaintonsa. Muita turvallisuustoimenpiteitä ovat esimerkiksi verkkokurssit, tapaturmien jälkeiset keskustelut, aktiivinen puuttuminen turvallisuuspoikkeamiin ja turvallisuuskävelyt.

”Kun tunnistamme riskejä päivittäisessä työssämme ja arjessamme, voimme tehdä toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.”
Turvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen

 

Jaa tämä: