Turvallisuus

Ennakointi on tehokkain tapa välttää tapaturmat
Vuonna 2018 henkilöstöä palkittiin turvallisuushavaintojen tekemisestä
Turvallisuushavaintojen määrä kymmenkertaistui ja tapaturmataajuus laski

Pyrimme varmistamaan, että jokainen työntekijämme voi palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Pyrimme varmistamaan, että jokainen työntekijämme ja asiakkaamme voivat palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Aren henkilöstöjohtamisen kärkeen Arella on nostettu työturvallisuus ja työkykyjohtaminen. Vuonna 2018 koko henkilöstöä palkittiin turvallisuushavaintojen tekemisestä, mikä sai koko Aren mukaan ennakoivaan työturvallisuustyöhön. Turvallisuushavaintojen määrä kymmenkertaistui, mikä näkyi positiivisesti työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähenemisenä. 

Ennakointi on tehokkain tapa välttää tapaturmat

Turvallisuushavaintojen avulla työntekijät pystyvät rakentamaan yhteisestä työympäristöstään turvallisemman. Rakennustyömailla liikutaan päivittäin muuttuvassa työympäristössä – ne kohdat jotka olivat aiemmin turvallisia, saattavat olla tänään vaaranpaikkoja. Kun henkilöstö oppii havaitsemaan vaaranpaikkoja, he oppivat myös välttämään niitä ja varautumaan niihin paremmin, mikä näkyy tapaturmataajuuden laskussa. Arella on käytössä sähköinen palvelu, johon henkilökunta kirjaa työturvallisuushavaintonsa. Muita turvallisuustoimenpiteitä ovat esimerkiksi verkkokurssit, tapaturmien jälkeiset keskustelut, aktiivinen puuttuminen turvallisuuspoikkeamiin ja turvallisuuskävelyt.

”Kun tunnistamme riskejä päivittäisessä työssämme ja arjessamme, voimme tehdä toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.”
Turvallisuuspäällikkö Mikko Tiainen

Tunnusluvut                                 

  2017 2018
Turvallisuushavainnot 400 5710
Tapaturmataajuus 20 18
Sairauspoissaolo-% 4,5, 4,2

 

 

Jaa tämä: