Hyppää sisältöön
Are toimii kestävää kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen.
  • Tiedotteet
-

17 toukokuun 2022 5:15

Aren kestävän kehityksen ohjelma: Eettinen toimintatapa on Aren toiminnan perusta

Perheyritys Are noudattaa toiminnassaan kestävää kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita. Eettiset ohjeet kuuluvat Aren henkilökunnan perehdytykseen ja arkeen. Yli satavuotisen historian omaava Are edellyttää myös kumppaneiltaan eettisiin ohjeisiin sitoutumista.

Arella on nollatoleranssi lahjontaan, kilpailun rajoittamiseen, syrjintään, työpaikkakiusaamiseen ja muihin laittomuuksiin. Lahjonnan vastaiset periaatteet ja kilpailuoikeudellinen ohjeistus kuuluvat pakollisena osana työntekijöiden perehdytykseen. Arella on käytössä eettinen kanava, jonka kautta henkilökuntamme ja muut sidosryhmämme voivat raportoida toiminnasta, joka ei ole Aren arvojen, eettisten ohjeiden tai sovellettavan lainsäädännön mukaista. Ilmoituksen voi lähettää luottamuksellisella anonyymisti ja turvallisesti kumppanimme WhistleB:n tuottaman kanavan kautta. Jokainen ilmoitus tutkitaan ja korjaaviin menettelyihin ryhdytään tarvittaessa välittömästi.

Tavoitteet kestävän kehityksen ohjelmassamme

Edellytämme kumppaneiltamme, että he sitoutuvat noudattamaan Aren eettisiä ohjeita. Ne ovat osa sopimuksiamme, jotka solmimme kumppaniemme kanssa. Arella noudatetaan yhdessä alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden tehtyjä sopimuksia, ja kaikessa toiminnassamme noudatetaan soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä.

Are toimii kestävää kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen sekä korkean moraalin työilmapiiriä ylläpitäen. Seuraavien vuosien aikana rakennamme järjestelmän, jonka avulla voimme luotettavasti todentaa eettisiin ohjeisiin sitoutuneiden kumppaneidemme lukumäärän. Aren kestävän kehityksen ohjelmassa määrittelimme tavoitteeksemme sitouttaa yli 90 prosenttia alihankkijoistamme ja materiaaliostovolyymistamme eettisiin toimintatapoihimme vuoteen 2025 mennessä.

Are noudattaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä sekä kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, ILO:n yleissopimuksia sekä Area sitovia työehto- ja muita sopimuksia. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, muita ihmisoikeuksien loukkauksia yhteistyökumppaneidemme toiminnassa. Syrjintää, työpaikkakiusaamista tai ahdistelua ei hyväksytä. Järjestäytymisvapaus on jokaisen henkilökohtainen oikeus.

”Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edistämme toiminnassamme sen periaatteita ja tavoitteita. Suojelemme työntekijöiden oikeuksia ja tavoitteenamme on luoda turvallinen työympäristö kaikille työntekijöillemme. Aren ja yhteistyökumppaneidemme vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja ympäristöriskit”, lakiasiainjohtaja ja Aren kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Heikki Tanner toteaa.

Julkaisimme huhtikuussa ensimmäisen Aren kestävän kehityksen ohjelman. Kerromme ohjelmaamme kuuluvien sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun alueista sekä tavoitteistamme vuosille 2022–2025. Tämäkin uutinen on osa taloudellisen vastuun teemaamme.