Hyppää sisältöön
Tiedolla johtaminen vie kiinteistöhuollon uudelle tasolle
  • Tiedotteet
-

7 lokakuun 2021 9:40

Energiakustannusten kasvua kiinteistöissä ei voi hillitä vai voiko sittenkin?

Energian hinnan nousu on ollut viime aikoina kuuma puheenaihe sekä kotimaassa että Euroopan laajuisesti. Energiakustannusten nousu huolestuttaa kiinteistön omistajia ja monet pohtivat, voiko energiakustannuksia hillitä millään keinoin. Samaan aikaan pyritään eroon päästöistä ja kohti kiinteistöalan kestävyystavoitteita.

Talotekniikkapalveluita tarjoavassa Aressa tiedetään todistetusti, että älykkäällä etävalvonnalla ja ylläpidolla voidaan päästä jopa kymmenien prosenttien energiasäästöihin.

Aren uudistetussa Valvomo-palvelussa yhdistyvät rakennusautomaation säätöprosessien hallinta, ammattitaitoinen kiinteistön ohjaaminen sekä talotekniikan tunteva kiinteistönhoitohenkilökunta.

”Valvomo kytkee monipuolista kiinteistödataa yhteen, minkä perusteella asiantuntijamme pystyvät pureutumaan asiakkaiden ongelmiin ja laatimaan toimenpide-ehdotuksia, joilla parannetaan kiinteistöjen sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta”, kertoo Aren palveluliiketoiminnan kehittämisestä vastaava Antti Kivelä.

Valvomo-palvelut koostuvat useasta eri osasta. Hälytysvalvonnassa vastaanotetaan kiinteistöstä tulevia hälytyksiä ympäri vuorokauden ja huoltotoimiin ryhdytään tarvittaessa saman tien. Etävalvonnassa puolestaan talotekniikan prosesseja ja rakennusautomaation toimivuutta läpikäydään määrävälein. Kuukausittaisen raportin avulla saadaan nopeasti käsitys toteutuneesta energiankulutuksesta ja olosuhteista verrattuna määritettyyn tavoitetasoon. Havaituista korjaustarpeista tuotetaan toimenpide-ehdotus asiakkaan päätöksenteon tueksi. Etähallinnassa taas pyritään aktiivisesti ratkaisemaan havaittuja ongelmia etäohjauksella Valvomosta käsin korjaamalla aika-asetuksia ja säätökäyriä.

”Tällä kaikella varmistetaan asiakaslähtöinen sisäolosuhteiden ylläpito ja ennakoiva energianhallinta ”, Kivelä kertoo.

Tiedolla johtaminen vie kiinteistöhuollon uudelle tasolle

Are pyrkii palvelemaan ylläpidon asiakkuuksia laajasti hyödyntämällä kiinteistödataa ja älykkään ylläpidon toimintamallia. Älykkäät ratkaisut ja IoT-anturit toimivat erinomaisesti myös usein heikommin taloteknisesti varustelluissa, mutta yhteiskunnallisesti merkittävissä kiinteistökohteissa kuten esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, museoissa ja kirkoissa.

”Antureilla saatu täsmällinen tieto lämpötiloista, kosteudesta ja hiilidioksiditasoista antaa mahdollisuuden suunnitella huoltotoimenpiteitä ja korjausehdotuksia kiinteistöihin laajemmin”, Kivelä kertoo.

Mittaustiedot ovat luettavissa online-tietona koko mittauksen ajan ja lopulliset tulokset toimitetaan analysoituna ja verrattuna sisäilmaluokituksen mukaisiin raja-arvoihin.

Älykkäitä ratkaisuja Aressa on pyritty toteuttamaan käytännönläheisesti ja helposti ymmärrettävästi. Verkostoitumalla kumppanien kanssa kotimaassa ja ulkomailla Are etsii asiakkaan ongelmaan parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.

”Anturit itsessään eivät ole viisaita vaan niiden käyttöön, asentamiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan osaamista. Me tuomme tähän sen kokonaisvaltaisen asiantuntijuuden”, kertoo kehityspäällikkö Harri Launo Aresta.

Energiasäästöt todennettavissa

Sähkön ja kaukolämmön oletetusta hinnan noususta aiheutuvia kustannuksia voidaan taklata tehostamalla energiankäyttöä. Launon mukaan Aren palvelun avulla asiakkaalle syntyneet energiasäästöt pystytään todentamaan.

”Etävalvonnan käyttöönotolla ja energiaprosessien säätämisellä saadaan noin viiden prosentin energiasäästö. Tämä taas johtaa löydöksiin, joihin puuttumalla päästään huomattavasti isompiin säästöihin, lopulta jopa 20–30 prosentin säästöön”, kertoo Launo.

Ympäristövastuu ja ihmisten hyvinvointi keskiössä

Digitalisaatio vie kiinteistöjä eteenpäin kohti EU:n kestävän kehityksen tavoitteita, sillä älykkäämmät kiinteistöt ovat energiatehokkaampia.

”Vastuullisuus ja asiakkaiden hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisen tukeminen ovat luontainen osa liiketoimintaamme ja tämä on kiinteistöomistajan hyvä huomioida”, Kivelä muistuttaa.

Etähallinnalla voi positiivisesti vaikuttaa myös esimerkiksi kiinteistöjen LEED- ja BREEAM-ympäristösertifikaattien hakemiseen. Vastuullinen energiamanageeraus tuo siis kilpailuetua – samalla kun luonto ja kiinteistön käyttäjät kiittävät.

Lue lisää Are Oy:n etävalvonnasta ja -ohjauksesta.