Hyppää sisältöön

Citycon

Ylläpitotoimintaa tuetaan tehokkaasti etävalvonnan avulla.

ARE:n tekninen asiantuntijuus oli ratkaiseva tekijä Cityconin valitessa aikoinaan kumppaniaan. Vuonna 2013 alkanut yhteistyö pitää sisällään kauppakeskusten päivittäisen ylläpitotoiminnan sekä tekniset huoltotyöt ja vikakorjaukset.

Citycon on kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Suomessa Citycon omistaa 7 kauppakeskusta, joiden ylläpito- ja huoltotoiminnasta vastaa menestyksekkäästi ARE. Ylläpitotoimintaa ohjataan ja kehitetäänkin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa Älykkään ylläpidon -toimintamallin mukaisesti, jolla optimoidaan kaupunkikeskuskiinteistöjen energiakulut, tehostetaan niiden hoitoa ja kehitetään ylläpidon laatua.

ARE:n ja Cityconin yhteistyösopimus kattaa kiinteistönhuoltopalvelut kaikissa Cityconin kaupunkikeskuksissa Suomessa myös vuoden 2023 alusta lähtien.

ARE:lta ja muilta kumppaneilta Citycon saa käyttöönsä perusteltuja ideoita energiatehokkuus- ja olosuhdeinvestointeihin. Järkevät investoinnit ja ennakoiva ylläpitotyö ovat tuottaneet merkittäviä säästöjä ja kehittäneet kauppakeskuksia entistä ekologisemmiksi. Vuotuisesti on saavutettu noin 5-8%:n säästö energian kulutuksessa.

FAKTAT:
Yhteistyökumppanuus: Citycon

Sijainti: kaikki 7 kauppakeskusta Suomessa

ARE:n rooli hankkeessa: ARE vastaa ylläpidosta ja huoltotoiminnasta

Ajankohta: jatkuva jo vuodesta 2013

5-8%

vuotuinen säästö energiankulutuksessa