Citycon

13
kauppakeskusta
Aren ylläpito- ja huoltotoiminnan piirissä
Ylläpitotoimintaa tuetaan tehokkaasti etävalvonnan avulla.
"Vikakorjausten määrä on vähentynyt huomattavasti paitsi Aren ennakoivan toiminnan, myös hyvin suunniteltujen investointihankkeiden myötä.”
Senior Property Manager, Esa Sihvonen

Aren tekninen asiantuntijuus oli ratkaiseva tekijä Cityconin valitessa aikoinaan kumppaniaan. Vuonna 2013 alkanut yhteistyö pitää sisällään kauppakeskusten päivittäisen ylläpitotoiminnan sekä tekniset huoltotyöt ja vikakorjaukset.

Citycon on kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Suomessa Citycon omistaa 13 kauppakeskusta, joiden ylläpito- ja huoltotoiminnasta vastaa menestyksekkäästi Are.

 

Ylläpitotoimintaa tuetaan etävalvonnalla ja asiantuntijapalveluilla ja yhteistyötä tehdään tiiviisti paitsi asiakkaan, myös muiden palvelutarjoajien kanssa. Siisti, viihtyisä ja turvallinen kauppakeskus on kaikkien yhteinen asia.

 

Suunnitelmallista, johdettua ja tavoitteellista ylläpitoa

Kauppakeskusympäristössä häiriöttömästi toimivan tekniikan ja turvallisuuden merkitys korostuu. Ylläpitotoimintaa ohjataan ja kehitetäänkin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa Älykkään ylläpidon -toimintamallin mukaisesti. ”Olemme olleet Aren toimintaan todella tyytyväisiä. Esimerkiksi vikakorjausten määrä on vähentynyt huomattavasti paitsi Aren ennakoivan toiminnan, myös hyvin suunniteltujen investointihankkeiden myötä”, toteaa Senior Property Manager Esa Sihvonen. 

 

Energiatehokas kiinteistö on ympäristöteko

Arelta ja muilta kumppaneilta Citycon saa käyttöönsä perusteltuja ideoita energiatehokkuus- ja olosuhdeinvestointeihin. Järkevät investoinnit ja ennakoiva ylläpitotyö ovat tuottaneet merkittäviä säästöjä ja kehittäneet kauppakeskuksia entistä ekologisemmiksi. Vuodesta 2014 vuoteen 2017 on saavutettu vuotuisesti noin 5-8%:n säästö energian kulutuksessa. 

Jaa tämä: