ARE Sensus®

Talotekniikan valinta on nyt helppoa: IDA-simulointiohjelman laskelma osoittaa Are Sensuksen energiatehokkuuden.
25 %
vähemmän ostoenergiaa.
ARE Sensus® on energiatehokas.
Are Sensus -järjestelmän sydän ja aivot on matalaenergiakeskus.

ARE Sensus® on talotekniikkajärjestelmä, joka takaa kiinteistön energiatehokkuuden, muunneltavuuden ja optimaaliset olosuhteet.

Sensus on ainoa talotekninen järjestelmä, joka yhdistää lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon huipputehokkaasti. Se on erittäin käyttäjäystävällinen, huomaamaton ja helposti muunneltava.

Sensuksen älykkyys perustuu ilmaisenergioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ja kierrättämiseen, jolloin rakennus kuluttaa ostoenergiaa 25 % tavanomaista tekniikkaa vähemmän.

Sensus on ympäristöystävällinen, ja sen avulla voidaan madaltaa kiinteistön hiilijalanjälkeä sekä tukea rakennuksille asetettuja ympäristötavoitteita.

Energiatehokkain talotekniikkajärjestelmä 

Sensuksen matalaenergiakeskus hallitsee keskitetysti rakennuksen kaikkia energiavirtoja. Järjestelmä hyödyntää rakennuksen käytössä syntyviä hukkalämpöjä sekä ulkoilman viileyttä: tämän seurauksena ostoenergian määrä vähenee merkittävästi. Sensukseen on helppo yhdistää uusiutuvia energialähteitä kuten kallioenergiaa, energiapaaluja tai aurinkoenergiaa. Uusiutuvia energianlähteitä voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa ilman, että järjestelmää tarvitsee muuttaa.

 

Sensus räätälöidään vastaamaan tarpeitasi

ARE:n asiantuntijat, talotekniikkasuunnittelijat ja arkkitehti räätälöivät yhdessä Sensus-ratkaisun tilaajan tavoitteiden mukaisesti niin, että talotekniikkajärjestelmästä tulee kompakti ja kustannustehokas. Investoinniltaan Sensus on täysin kilpailukykyinen muihin tekniikoihin verrattuna.

Sensus-järjestelmä toimii kaikissa käyttötilanteissa, sillä luotettava automatiikka säätää sisäolosuhteita vuodenaikojen mukaan. Sensus-järjestelmän perushuolto ei poikkea tavanomaisesta. Sensuksen avulla toimitiloihin voidaan tuoda valaistus, sähköistys ja ICT-infraverkot siten, että tiloja on helppo mukauttaa niiden muuttuvien käyttötarpeiden mukaan.

 

Osta viisaasti – vertaile ennen valintaa

Rakennuttaja voi vertailla talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuutta ennen päätöksentekoa luotettavasti IDA-simulointiohjelmalla. Simuloinnin avulla voidaan vertailla Sensuksen ja vaihtoehtoisten talotekniikkajärjestelmien energiataloutta sekä ympäristövaikutuksia jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Sensus-järjestelmä on ylivoimaisen energiatehokas monen tyyppisissä kiinteistöissä. Kohdekohtaiset simuloinnit ovat osoittaneet Sensus-rakennusten energiatehokkuuden, ja toteutunut kulutus on vastannut simuloinnin tuloksia.

 

Uudis- ja perusparannuskohteisiin

Sensus soveltuu hyvin sekä uudis- että perusparannushankkeisiin. Uusissa urakkakohteissa kiinteistön omistaja saa kokonaisvaltaisen, kiinteistön elinkaaren läpi kestävän talotekniikkaratkaisun. Perusparannuskohteissa Sensus-järjestelmän luo huomaamattomasti hyvät sisäolosuhteet ja muunneltavuuden jopa arvokiinteistöihin niiden sisäilmeen säilyttäen.

Sensus-kohteita on rakennettu vuodesta 2002 lähtien yli viisikymmentä. Niiden kokonaispinta-ala on yli 500 000 m2. Esimerkiksi Technopolis Oyj on valinnut järjestelmän jo kahteentoista kohteeseensa, YIT seitsemään ja Sponda Oyj kolmeen. Kohteita on toteutettu myös muun muassa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle ja Senaatti-kiinteistöille.

 

Sisäolosuhteet parhaalla tasolla

Kiinteistön käyttäjien näkökulmasta optimaaliset työskentelyolosuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä ja ne lisäävät tunnetusti myös työn tehokkuutta. 

 

Sensus-järjestelmän avulla sisäilman hyvä laatu ja tilojen viihtyisyys ovat taattuja:

 

• tilat ovat valoisat ja vedottomat
• valaistus on miellyttävä ja akustiikka hyvä
• lämpötila on tasainen ja helposti säädettävä
• sisäilma on raikas ja puhdas kaikkina vuodenaikoina.
Jaa tämä:

Technopoliksella jo 12 Are Sensus® -kiinteistöä

Sensuksen valtteja ovat viihtyisät sisäolosuhteet, tilojen helppo muunneltavuus ja energiansäästö.