Hyppää sisältöön

Senaatti-kiinteistöt, Kuopion oikeustalo

ARE Sensus sopii loistavasti myös korjausrakentamiseen.

ARE Sensus -matalaenergiajärjestelmä yhdistettynä ennakoivaan ja Älykkääseen ylläpitotoimintaan takaa arvokiinteistön kustannus- ja energiatehokkuuden vuosiksi eteenpäin.

Kuopion oikeustalo (entinen verotalo) valmistui vuonna 1928 palo- ja poliisiasemaksi. Arvorakennusta peruskorjattiin ja laajennettiin kertaalleen vuosien varrella. 2000-luvulle tultaessa kiinteistö oli jälleen uudistuksen tarpeessa. 

Innovatiivinen hankemenettely takasi elinkaariedullisen ratkaisun

Kuopion oikeustalon omistaja Senaatti-kiinteistöt halusi varmistua siitä, että kulttuurihistoriallisen rakennuksen erityispiirteitä varjellaan huolella ja talotekniikkaratkaisu toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Oikeustalon talotekniikkaurakka kilpailutettiin perinteisestä urakkahintakilpailusta poikkeavalla menettelyllä. Hinnan ohella tarkasteluun otettiin kiinteistön ylläpito- ja huoltokustannukset 15 vuoden laskenta-ajalla ja huomiota kiinnitettiin mm. teknisen energiankulutukseen ja rakennuksen sisäolosuhteisiin.

Equa Simulation Finland Oy:n ja Granlund Oy:n tekemien energiavertailujen ja VTT:n suorittaman elinkaaritarkastelun pohjalta, valittiin kiinteistön talotekniikkajärjestelmäksi ARE Sensus, jonka kokonaiskustannukset 15 vuoden ajanjaksolla olivat selvästi matalammat kuin muissa järjestelmissä. Alla olevassa graafissa on esitelty vertailujärjestelmän ja simuloinnin tuottamat tulokset sekä todellinen mitattu energiankulutus.

Kuopion oikeustalon mitatut energiankulutukset

Kuopion verotalon mitatut energiankulutukset

Ennakoiva ylläpito takaa energiatehokkuuden

Hankkeen valmistumisen jälkeen on yhteistyö jatkunut tiiviinä. ARE vastaa oikeustalon teknisestä ylläpidosta ja toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

”Hankkeessa painotimme hyviä sisäolosuhteita, vihreitä arvoja ja energiatehokkuutta. Talotekniikan oikealla käytöllä ja optimoinnilla on näihin osa-alueisiin merkittävä vaikutus. Seuraamme sisäolosuhteita ja toki myös kulutustietoja aktiivisesti. ARE:n osaavan ja palvelevan henkilöstön kanssa olemme saavuttaneet yhteiset tavoitteemme työympäristön olosuhdehallinnassa varsin hyvin”, totesi kiinteistöpäällikkö Nico Lapveteläinen Senaatti-kiinteistöstä.

FAKTAT:

ARE:n rooli: ARE Sensus -matalaenergiajärjestelmä sekä älykäs ylläpitotoiminta

Ajankohta: 2016

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija.

1928

yli 90-vuotias arvokiinteistö on energiatehokas ja miellyttävä sisäolosuhteiltaan.

”Hankkeessa painotimme hyviä sisäolosuhteita, vihreitä arvoja ja energiatehokkuutta. ”

kiinteistöpäällikkö Nico Lapveteläinen, Senaatti-kiinteistöt